Nieuws

 

NIEUWS

Nieuwe buurtbuslijn 794 Boukoul-Leeuwen

Vanaf maandag 13 augustus wordt lijn 794 op werkdagen een buurtbuslijn. Hierdoor ontstaat een vaste verbinding op het traject Boukoul – Asenray – Roermond Station – Leeuwen v.v. De buurtbuslijn is een bestaande lijn, die ieder uur rijdt, en komt op werkdagen in plaats van de OV-lijntaxi. In de avonduren en de weekenden blijft lijn 794 een OV-lijntaxi, waarvoor reizigers moeten reserveren. De buurtbus rijdt volgens de bestaande route en haltes. Reizigers reizen in de buurtbus met de OV-chipkaart en alle reguliere rit- en dagkaarten. De dienstregeling van buurtbuslijn 794 is te vinden op arriva.nl.

Delen, ja graag!Hieronder vindt u per vergadering elke keer de hoofdpunten.  


Vergadering april 2018

In deze vergadering is gesproken over oprichting en uitbreiding van de Kerngroep Leefbaarheid Boukoul (KLB). Binnenkort zal er een huis-aan-huis-folder worden verspreid, met daarin de voortgang van deze werkgroep. 
De wijkraad heeft de kermisactiviteiten overgedragen aan een delegatie van diverse verenigingen uit Boukoul. Deze zullen deze activiteiten in een gewijzigde opzet gaan voortzetten. 
Daarnaast is er weer een wijkrondgang geweest. Actiepunten die hieruit voort zijn gekomen, zijn op te vragen bij het secretariaat, info@wijkraadboukoul.nl 
Tot slot is er gesproken over de noodzaak op de huidige wijkraad uit te breiden. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via info@wijkraadboukoul.nl

Vergadering maart 2018

-De wijkraad gaat over tot de oprichting van een kerngroep die zich de komende periode bezig gaat houden met de conclusies uit de twee recente enquêtes, inzake het gemeenschapshuis de Kamp - Wonen en School.

Check ook onze Facebookpagina voor actuele nieuwsberichten.