Melding,vraag of tip?

Wijkraad
Heeft u een vraag die u aan ons wil voorleggen. Mail ons dan op info@wijkraadboukoul.nl. Hieronder kunt u ook lezen wanneer u beter rechtstreeks met de gemeente of de politie contact op kunt nemen. Heeft u een specifieke vraag of voorstel met betrekking tot het project ‘Voor en door Boukoul’, dan kunt u ook elke eerste dinsdag van de maand binnenlopen in gemeenschapshuis de Kamp, van 14:00-15:00 uur.  

Gemeente 
De klachtenlijn van de gemeente, waarbij u meldingen kunt doen over zaken die met het wijkbeheer te maken hebben ( zoals bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, een vuil wegdek enz. enz. ), blijft ook steeds een mogelijkheid om over deze zaken te communiceren: 14 0475 of via www.roermond.nl helpt de gemeente u graag.

Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om de hulp van Stadstoezicht in te roepen door tijdens de openstellingtijden hun algemene nummer te bellen: 0475-359 101. Ook blijft de gemeente de wijkrondgang regelmatig organiseren. Welk gedeelte van de wijk er aan de beurt komt, wordt regelmatig gepubliceerd op deze site en in de Koekkoek.

Persoonlijk een melding doorgeven kan ook. De openingstijden van de afdeling Stadstoezicht zijn:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.30 tot 18.30 uur
Donderdag: 7.00 tot 23.00 uur
Zaterdag: 8.30 tot 17.00 uur
Zondag: 9.30 tot 18.00 uur

In de maanden januari, februari, maart, oktober en november alleen geopend op koopzondag (de eerste zondag van de maand)

De afdeling Stadstoezicht is telefonisch bereikbaar tijdens bovengenoemde openingsuren op telefoonnummer: (0475) 359101.

Via internet een melding doorgeven kan ook, via e-mail: stadstoezicht@roermond.nl

Politie
De inwoners van kernen Boukoul, Asselt en Swalmen kunnen elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur zonder afspraak terecht bij het servicepunt van het voormalig gemeentehuis aan de Markt in Swalmen. De wijkagent of wijkgeboden medewerker is dan aanwezig en hier kunt u terecht met vragen over leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Via het algemene nummer van politie 0900-8844 kunt u direct in contact te komen met de politie of wijkagent. De wijkagent is ook bereikbaar via email, Barry.Schuijling@politie.nl .Indien u contact wenst met de WijkBOA Thijs Smeets kunt u bellen met Stadstoezicht 0475 359 101. De bewoners kunnen desgewenst via de telefoon een afspraak maken voor een bezoekje van de wijkagent of/en de ambtenaar van stadstoezicht. Vragen die met veiligheid en leefbaarheid te maken hebben kunnen met hen worden besproken. Twijfelt u of het iets voor de politie is, dan kunt u het ook bij de leden van de wijkraad neerleggen. Zij weten waar u het beste terecht kunt met u vraag, melding, idee of klacht.